Kayıtlar

TYP 18 Bin 700 Kamu Personeli Alımı 15 Şehir Yapıyor

Resim
Alımı yapılan İŞKUR TYP 70 bin personel alımı Aralık 2018 içerisinde alınacağı duyurulmuştu. Şuan ilanda bulunan 15 şehir ve 18700 kamu personeli alımı bulunmaktadır. Adayların ilanları takip ederek kaçırmamaları gerekmektedir. Başvurular online veya şahsen iş kurumuna giderek yapılabilir.

Güvenlik görevlisi, işçiler çevre temizliği, altyapı yenilenmesi, park düzenlemeleri, ağaçlandırma, restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması gibi işlerde çalışacak.

ilanlarına ulaşmak için tıklayın.

451 Kadrolu Küt Tekniker Teknisyen Alımı (15 Farklı Meslek)

Resim
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair
Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara
açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde boş bulunan memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken
genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; ka…

18 Şehirde Belediye Memuru ve Belediye İşçisi Alım İlanları (KPSS'li, KPSS'siz)

Resim
ŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Erzincan, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Van'da bulunan belediye başkanlıklarına belediye memuru ve işçisi alımı yapılacak. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak v…

Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli 523 Personel Alımı Yapacak

Resim
1. GENEL HUSUSLAR a. Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırlmasına İlişkin Esaslar“ konulu kararı çerçevesinde sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. b. Alım başvuruları 19 Kasım -21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. c. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir. ç. Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır. d. Adaylar başvuru şartlarında istenen diploma ve alım şartlarında belirtilen İş Güvenliği Uzmanı belgesi ve SGK hizmet dökümü belgesini sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. 2. BAŞVURU a. Başvuru …

İŞKUR Büro Memuru Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı

Resim
Uzun zamandır açıklaması beklenen işkur büro personeli alım başvuru sonuçları açıklandı.


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Büro Personeli Alımı Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru 1) 21 Haziran 2018 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayınlanan ilan sonucu sözleşmeli Büro Personeli ilanına başvuranların yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. 2) Adaylar, yerleştirme sonuçlarını kimlik bilgileriyle aşağıdaki “Sonuç öğrenme linki”nden öğrenebileceklerdir. 3) Birimlerimize asıl olarak yerleşen adayların aşağıda belirtilen belgeleri 26 Kasım 2018 Pazartesi mesai bitimine kadar sonuç sayfasında belirtilen yerlere şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar belge teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedeceklerdir.  4) Yerleştirme listesinin Kurumumuz internet adresinde ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak elden teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle başlamayan ve 1 (bir) yıl içerisinde görevinden ayrılan adayların yerine yedek a…

10 Bin 36 Bekçi ve Diğer Kadro Cumhurbaşkanı İmzasıyla Yayınlandı

Resim
Yayınlanan kararnamede;

İçişleri Bakanlığında; 1

kaymakam, 1

yazı işleri müdürü, 1

nüfus müdürü, 1 üçüncü derece şef,
2 beşinci derece şef,
1 programcı,
2 bilgisayar işletmeni,
3 beşinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni,
3 altıncı derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni,
4 yedinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni,
4 sekizinci derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni,
6 dokuzuncu derece veri hazırlama ve kontrol işletmeni,
2 şoför,
2 hizmetli,
1 kaloriferci,
2 dağıtıcı olmak üzere toplam 36 yeni kadro ihdas edildi.

Aynı Kararnamede Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında ise 3 ila 10 derece arasında 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu verildi.


Kamuya 860 Personel Alım İlanı Yayımlandı

Resim
Adalet Bakanlığı,Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İŞKUR üzerinden TYP kapsamında 860 kamu personeli alımı yapılır.


BAŞVURU DETAYLARI ŞU ŞEĶİLDE.. İlanlara başvuru yapacak olan adaylar başvurularını aşağıdaki linke tıklayıp  "ara" butonuna tıklayarak ilanlara ulaşacaklardır. Detaylar ve başvuru için..TIKLAYIN.

18 Farklı Belediyeler 398 Kamu Personeli Alımı Yapıyor KPSS Şartı Yok

Resim
Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Muğla, Nevşehir, Sivas ve Tekirdağ Belediye Başkanlıklarına işkur aracıyla 398 kamu personeli alımı yapılıyor.
Alınacak personeller;


Güvenlik görevlisi, Destek personeli,Büro personeli,İtfaiyeci,Büro görevlisi,İşçi ve temizlik personeli
Başvuru ve Detaylar için tıklayınız 

KPSS 50 Puanla Astsubay ve Subay Alımı Yapıyor

Resim
Milli Savunma Bakanlığı yayınladığı iki farklı ilan ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Bünyesine yerleştirilmek üzere KPSS 50 puan ile astsubay ve subay alımı yapıyor


Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?
(1) Genel Başvuru Şartları:
(a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 68’inci
maddesi ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde
düzenlenmiş olan nitelikleri taşımak. Bunlar:

(I) Türk vatandaşı olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut 
para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış 
olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,


(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,


Astsubay alımına başvuru yapmak ve kılavuza ulaşmak için tıklayın.

Subay alım kılavuzuna ve başvuru yapmak için tıklayın.Sahil Güvenlik Komutanlığı Memur Alacak

Resim
Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar 
Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip
olmak.

 b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

c. Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu
almış olmak.

ç. Yapılacak başvurularda; 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır
(Alım yapılacak tüm unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri
kullanılmaktadır.).

d. Başvuru bitiş tarihi itibarıy…

Bu blogdaki popüler yayınlar

Vodafone video pass nasıl iptal edilir - iptal etme

YENİ AKSARAY HASTANESİ İŞ BAŞVURUSU

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doktorlar Listesi

TYP 18 Bin 700 Kamu Personeli Alımı 15 Şehir Yapıyor

Hadi Bilgi Yarışması Joker Kazanma ve Hilesi

Aksaray Nerede? Hangi şehirde ? Hangi Bölgede

18 Şehirde Belediye Memuru ve Belediye İşçisi Alım İlanları (KPSS'li, KPSS'siz)