Aksaray Manastır vadisi & Manastır valley

MANASTIR VALLEY The valley within the boundaries of the Güzelyurt District, 45 km east of Aksaray, is a "Small Ihlara" with a length of 5.5 km. Aziz Gregorius Theologos, the Nenezli (Singles) religious scholar, reflects the characteristics of the first monastic settlements in the 4th century by providing the center of Güzelyurt and spreading Christianity in Anatolia. Situated along the valley; Many churches and underground cities such as the Great Church Mosque, Kalburlu Church, Cafarlar Church and Mary Church are the important historical monuments of the Byzantine period.

MANASTIR VADİSİ Aksaray’ın 45 km doğusunda, Güzelyurt İlçesi sınırları içindeki Vadi, 5.5 km uzunluğunda “Küçük Bir Ihlara” görünümündedir. Nenezili (Bekarlar) din bilgini Aziz Gregorius Theologos, 4. yüzyılda Güzelyurt’u merkez edinerek, Hıristiyanlığın Anadolu’da yayılmasını sağlayarak ilk manastır yerleşimleri özelliklerini en güzel şekliyle yansıtmaktadır. Vadi boyunca yer alan; Büyük Kilise Cami, Kalburlu Kilise, Cafarlar Kilisesi, Meryem Kilisesi gibi çok sayıda kilise ve yeraltı şehirleri, Bizans dönemine ait önemli tarihi eserlerimizdendir.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Vodafone video pass nasıl iptal edilir - iptal etme

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doktorlar Listesi

Aksaray Nerede? Hangi şehirde ? Hangi Bölgede

Vodafone Abonelerine Gizli Tarifeler ve Geçiş Kodları

Aksaray 68 Güncel Döviz ve Altın Kurları