Aksaray´da yüzlerce Kişi Mahkemelik Oldu  

Teknolojinin gelişmene bağlı olarak insanlar da bu gelişime ayak uydurmaktadır. Nitekim bunun en başında hepimizin takip ettiği sosyal medya diye tabir edilen siteler gelmektedir. Bu tür sitelere üyeliği bulunmayan kişi neredeyse yok gibidir. Kişilerin düşüncelerini özgürce ifade etmelerine olanak veren bu sosyal ağlar bazen kişilerin birbirlerine karşı hakaret ve tehdit içeren sözlerine de tanık olmamızı sağlamaktadır.

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu m. 125´te düzenlenmiş olup kısaca “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırılmasıdır.” Türk Ceza Kanunu m. 125/2 “Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.” diyerek hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile işlenmesini hakaret suçunun temel şekli ile aynı tutmuştur.

Aksaray ilimiz yapılan araştırmalara göre, 81 il içerisinde sosyal ağ (sosyal medya) kullanımında ilk 20 içerisinde yer alıyor.Kişilerin düşüncelerini özgürce ifade etmelerine olanak veren bu sosyal ağlar bazen kişilerin birbirlerine karşı hakaret ve tehdit içeren sözler yazması bazı sıkıntılarıda beraberinde getiriyor.
Yapılan şikayetle birlikte Sulh Ceza Mahkemesinden gönderilen dava dilekçesini alan vatandaşları sıkıntılı bir süreç bekliyor.Hakaret suçunun faili, mağdurun açacağı ceza davası sonucunda TCK m.125´e göre 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla veya adli para cezasıyla cezalandırılır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Eğer internet üzerinden bir kişiye karşı bir suç isnat edilmişse ve kişi bundan dolayı hakarete uğradığını iddia ederek karşı taraftan şikayetçi olmuşsa bahsi geçen isnadın ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması durumunda hakaret ettiği iddia edilen kişiye ceza verilmez. Fakat eğer bir kişinin suçu ispat edilmiş ve bu yüzden hakarete uğramış ise bu durumda hakaret eden kişiye ceza verilir. Ayrıca internet üzerinden hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi durumunda her iki tarafa ya da bir tarafa verilecek olan ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi ceza verilmekten de vazgeçilebilir.
Sonuç olarak sosyal medyada eleştiri ile hakareti birbirinden ayırt edebilmek önemlidir. İfade özgürlüğü her zaman ve her bireyin sahip olduğu temel bir hak olmakla birlikte bu hak şayet bir başkasının onur, şeref, haysiyetini kırıyor ya da kişinin iç huzurunu ortadan kaldırıyor ise hakaret ve tehdit suçları oluşacak ve kişinin de tespit edilmesi durumunda cezalandırılacaktır.

Kaynak: aksarayhaber68.com
</ div>

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Vodafone video pass nasıl iptal edilir - iptal etme

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doktorlar Listesi

Aksaray Nerede? Hangi şehirde ? Hangi Bölgede

Vodafone Abonelerine Gizli Tarifeler ve Geçiş Kodları

Aksaray 68 Güncel Döviz ve Altın Kurları