100 günlük eylem planında neler var hangi maddeler?Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğanın 100 günlük eylem planını açıklamasıyla hangi maddelerin olduğu en çok merak edilen konuların başında geliyor.

400 projenin 48'i savunma sanayiine ait. Bu projeler lazer silahından uydu ve uydu fırlatma projelerine, helikopter motoru ve muharip savaş uçağı tasarımına kadar geniş bir yelpazeye dayanıyor.
- Yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. Böylece suçlama ve yargılamaların önceden ilan edilecek sürelerde tamamlanmasını hedefliyoruz. Yargı kurumları ve emniyet birimleri arasında yapılan yazışmaları elektronik ortama geçirmeyi hedefleyen bir alt yapı kuruyoruz. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçlar konusunda toplumun beklentisini sağlayacak cezai yaptırımları sağlayacağız. 
- Önümüzdeki dönemde sosyal yardım veri tabanı oluşturulacak. Kurumlar arası koordinasyon sağlanacak. 
- Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik programların katılımcı sayısını 248 binden 375 bine yükseltiyoruz. Bu kapsamda önceliğimiz imalat ve bilişim sektörleri olacak. 
- İşverenlere sağlanan teşviklere ilave olarak, kadınlara gençlere ve engellilere sunulan imkanları genişletiyoruz. 


- Kanal İstanbul projesinin taşınmaz devirlerini tamamlayacak, çevre düzeni ve imar planlarını onaya sunacağız. Kanal İstanbul projesinin iki tarafına iki butik şehir kuruyoruz.
- Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz.
- 3 bin MW gücündeki güneş enerjisi santralleri için yarışma ilanına çıkıyoruz. Akdeniz'de 1 derin ve 1 sığ deniz sondajına başlanacak. 
Çin'den dış borçlanma yapılacak
- Dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Bu doğrultuda ilk kez Çin yuanı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz.
- Katılım bankalarının kalkınma ve yatırım bankalarına faizsiz sistemle kaynak kullandırmasını temin ederek bu sektörün büyümesini sağlıyoruz.
Ekonomi ile ilgili bakanlıkların eylem planları şöyle:
Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 Günlük Eylem Planı

- Kamu idarelerinin harcamalarını gözden geçirmesini ve bu şekilde tasarrufların artırılmasını sağlayacak yöntem belirlenmesi

- Kamu harcamalarının mali kaynaklarının yönetimini tek elde toplayarak uzun vadede yıllık 3-4 milyar dolar gelir elde edilmesi

- Dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılması, Çin'in panda piyasası'ndan dış borçlanma işlemi gerçekleştirilmesi

- Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılarak tasarrufların kalkınma hedeflerine uygun şekilde tahsisatının sağlanması

- Yurt dışı kaynak temini amacıyla yurt dışı kaynak ve araç çeşitlendirilmesine gidilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması

- Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz finansman faaliyetleri için altyapının geliştirilmesi

- E-ihale yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması

- Sağlık hizmetlerine ilişkin alımların Devlet Malzeme Ofisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilmesi

- Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi elektronik ortamda alınmaya başlanarak vatandaşın vergi dairesine gitmeden işlemlerini tamamlamasının sağlanması

- Hâlihazırda 35 farklı hizmetin sunulduğu İnteraktif Vergi Dairesi kapsamına 10 yeni hizmet eklenmesi

- Geçiş sürecinin temel aşamalarının 10 gün içinde tamamlanması

- 2019-2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması
Ticaret Bakanlığı 100 Günlük Eylem Planı

- EXIMBANK müşteri sayısının artırılması ve toplam müşteriler arasında KOBİ'lerin payının yükseltilmesi

- Hedef ve öncelikli ülkelere özgü pazara giriş stratejileri hazırlanması

- Modern toptancı halleri kurulması ve ürün izlenebilirliğinin sağlanması

- Gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve tek pencere sistemi üzerinden hizmet verilmesi

- Ticaret hacmimizi artırmak amacıyla mevcut 5 merkeze ilave olarak 35 adet yeni Türkiye Ticaret Merkezi'nin (TTM) açılacağı ülke/şehirlerin belirlenmesi

- Yeni nesil Serbest Bölgelerin kurulması ve mevcut Serbest Bölgelerin katma değerli yatırım ve ihracata yönlendirilmesi

- Piyasa Gözetimi ve Denetimi'nin (PDG) etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla daha etkin bir PGD sistemi için ihtiyaç duyulan mekanizma belirlenerek mevzuat hazırlıklarına başlanması

- Rekabet Kurumu'nun, dinamik ve piyasa koşullarını yönlendirici etkisi olan işlevselliğe kavuşacak şekilde yeniden yapılandırılması ve piyasa işlerliğinin uzlaşma ve taahhüt müesseselerinin tesisiyle artırılması

- E-ticarette güvenliği ve hizmet kalitesini artırmak için uluslararası bir sembolü de içerecek şekilde 'Elektronik Ticarette Güven Damgası' sisteminin oluşturulması

- Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinde ilgili tüm STK ve özel sektör temsilcileri ile düzenli istişare ve bilgilendirme toplantılarının tamamlanması ve STK ile özel sektör temsilcilerinin yurtdışı paydaşları ile birlikte sürece aktif şekilde dahil olması

- BREXIT sonrası süreçte Birleşik Krallık ile ticaret ve ekonomik ilişkilerin zemininin sağlamlaştırılmasına yönelik çalışma yapılması


- Türk müteahhitlik-müşavirlik sektörünün, Eximbank ve Türk bankalarının tanıtımını da içeren II. Türkiye ve Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun düzenlenmesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 100 Günlük Eylem Planı

- Ülkemizde yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi için Yüksek Teknoloji Destek Programlarının oluşturulması

- Yerli ve Milli Üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere yaklaşık 1 milyar 225 milyon TL destek sağlanması

- Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması

- Savunma Sanayii Projeleri kapsamında Hassas Güdüm Kiti, EKADAS'ın TSK'ya teslimi, SOM-J Füzesinin test aşamalarının tamamlanması, 100 adet Kanatlı Güdüm Kitinin teslimatı, Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı'nın hizmete alınması ve BOZOK mühimmatın ilk uçuş testi ve ilk atış testinin yapılması

- Yerli Uydu ve Uydu Teknolojilerinin geliştirilmesi

- Bilişim ve Bilgi Güvenliği Projeleri

- Türkiye'nin bilişim alanında en büyük tematik teknoparkı olan 3,5 milyon metre kare alana kurulu Bilişim Vadisi'nin 1. etap 2. kısmının tamamlanması

- 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesinin kuruluş sözleşmelerinin imzalanması

- Ar-Ge Merkezleri'nin sayısının %9 artırılarak 1000'e, Tasarım Merkezleri sayısının %8 artırılarak 27'e ulaştırılması

- Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Master Plan çalışmasının tamamlanması

- Karasu münferit yatırım yerinde savunma sanayii tesislerine yönelik 222 hektarlık alan üzerinde üretim tesislerinin temelinin atılması

- Karapınar Enerji İhtisas Endüsti Bölgesi içinde yer alacak yatırımcılara yer tahsisi yapılması

- Sanayi Doktora Programıyla 500 Sanayi Doktora Programı öğrencisinin desteklenmesi

Etiketler:
100 günlük eylem planı
100 günlük eylem planında neler var
100 günlük eylem planı 2018
100 günlük eylem planında hangi maddeler var
100 günlük eylem planı nedir
100 günlük eylem planı ne olucak


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Vodafone video pass nasıl iptal edilir - iptal etme

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doktorlar Listesi

Aksaray Nerede? Hangi şehirde ? Hangi Bölgede

Vodafone Abonelerine Gizli Tarifeler ve Geçiş Kodları

Aksaray 68 Güncel Döviz ve Altın Kurları