55 ve 60 kpss puanla Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru AlınacakBelediye'ye KPSS 55 ve 60 Puan İle İtfaiye Eri, Zabıta, Tahsildar, VHKİ ve Memur Alım İlanı Yayımlandı.. Başvuru ve detaylar haberimizde..


BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.Maddesinin (A)fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.  

 - Türk vatandaşı olmak.

 -Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 -Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, 

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

-Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş 
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek 
sınıfa geçirilmiş olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

-ilan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

-Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak

Başvuru ve Detaylar için tıklayınız..Bu blogdaki popüler yayınlar

Vodafone video pass nasıl iptal edilir - iptal etme

Sağlık bakanlığı temizlik görevlisi alım sonuçları açıklandı

10 Bin 36 Bekçi ve Diğer Kadro Cumhurbaşkanı İmzasıyla Yayınlandı

İşkur Üzerinden En Az 30 Bin Personel Alım İlanı Yayımlandı

YENİ AKSARAY HASTANESİ İŞ BAŞVURUSU

İşkur aracılığıyla 3150 temizlik görevlisi ilanı yayınlandı

İŞKUR Aracılığı ile 297 Hasta Kabul Kayıt ve Danışmanı Personeli Alınıyor!

Türk Telekom İşkur Üzerinden Personel Alıyor